6/10/11

Ποδιές!

Παραδοσιακές ποδιές απο διάφορα μέρη της Ελλάδας.


Traditional aprons from different parts of Greece.

2 σχόλια:

Leave your message...